Pad prodaje nekretnina u inostranstvu u Turskoj: Izazovi i mogućnosti

Turska bilježi pad prodaje nekretnina u inostranstvu za 42% u septembru, uz dalji pad od 43,5% tokom prvih devet mjeseci tekuće godine u odnosu na prethodnu godinu.

Ovaj pad se pripisuje ekonomskim i društvenim faktorima koji utiču na odluke o kupovini, zajedno sa uticajem geopolitičkih događaja i promena na globalnim tržištima. Ostali faktori koji doprinose uključuju promjenu fokusa na nekretnine na vlasništvo nad mineralima i efekte rata u Ukrajini na cijene nekretnina u Turskoj.

Faktori pada prodaje doprinose i rastući troškovi izgradnje i povećane kamatne stope centralne banke. Potrebna su hitna rješenja za sektor nekretnina, kao što je reorganizacija zakona o prebivalištu i državljanstvu i olakšavanje finansiranja nekretnina. Uprkos budućim izazovima, stručnjaci predviđaju značajne prilike za rast i razvoj u sektoru nekretnina u Turskoj.

Preglednik slika