Odredbe i uslovi

Odredbe i uslovi

Odredbe i uslovi

Dobrodošli u Alanya Home!

Ovi uslovi i odredbe opisuju pravila i propise za korištenje web stranice Alanya Home Real Estate, koja se nalazi na alanya-home.com.

Pristupanjem ovoj web stranici pretpostavljamo da prihvatate ove odredbe i uvjete. Nemojte nastaviti da koristite Alanya Home ako se ne slažete da prihvatite sve odredbe i uslove navedene na ovoj stranici.

Sljedeća terminologija se primjenjuje na ove Odredbe i uslove, Izjavu o privatnosti i Obavijest o odricanju od odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu web stranicu i u skladu je sa odredbama i uslovima Kompanije. "Kompanija", "Nas", "Mi", "Naši" i "Nas", odnosi se na našu kompaniju. "Strana", "Strane" ili "Mi" odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog da se proces naše pomoći Klijentu preduzme na najprikladniji način u izričitu svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložni su važećim zakonima Holandije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, smatraju se zamjenjivim i stoga se odnose na isto.

Kolačići

Koristimo upotrebu kolačića. Pristupanjem Alanya Home, pristali ste na korištenje kolačića u skladu sa Politikom privatnosti Alanya Home Real Estate.

Većina interaktivnih web stranica koristi kolačiće kako bi nam omogućili da preuzmemo podatke o korisniku za svaku posjetu. Naša web stranica koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih područja kako bi olakšala ljudima koji posjećuju našu web stranicu. Neki od naših pridruženih/reklamnih partnera također mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Alanya Home Real Estate i/ili njeni davaoci licence posjeduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Alanya Home. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovome možete pristupiti iz Alanya Home za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

ne smijete:

 • Ponovo objavite materijal iz Alanya Home
 • Prodajte, iznajmite ili podlicencirajte materijal iz Alanya Home
 • Reproducirajte, umnožavajte ili kopirajte materijal iz Alanya Home
 • Redistribuirajte sadržaj iz Alanya Home

Ovaj Ugovor počinje da važi na dan potpisivanja.

Dijelovi ove web stranice pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmjenjuju mišljenja i informacije u određenim područjima web stranice. Alanya Home Real Estate ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na web stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Alanya Home Real Estate, njenih agenata i/ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osoba koje objavljuju svoje stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, Alanya Home Real Estate neće biti odgovorna za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove uzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korištenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja Komentari na ovoj web stranici.

Alanya Home Real Estate zadržava pravo da prati sve komentare i da ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Odredbi i uslova.

Garantujete i izjavljujete da:

 • Imate pravo da postavljate komentare na našoj web stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promoviranje poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete Alanya Home Real Estate neekskluzivnu licencu za korištenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kojem obliku, formatu ili mediju.

Hiperlinkovi na naš sadržaj

Sljedeće organizacije mogu povezivati našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Tražilice;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri internetskih imenika mogu se povezivati na našu web stranicu na isti način kao što hiperlinkuju na web stranice drugih navedenih preduzeća; i
 • Akreditovana preduzeća širom sistema, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smeju imati hiperlink na našu web stranicu.

Ove organizacije se mogu povezati na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije o web stranici sve dok link: (a) nije na bilo koji način obmanjujući; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje sljedećih tipova organizacija:

 • opštepoznati izvori informacija o potrošačima i/ili poslovnim subjektima;
 • web stranice zajednice dot.com;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • Internetski distributeri imenika;
 • internet portali;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovačka udruženja.

Mi ćemo odobriti zahtjeve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama samima ili našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativnu evidenciju kod nas; (c) korist za nas od vidljivosti hiperlinka nadoknađuje odsustvo Alanya Home Real Estate; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija izvora.

Ove organizacije mogu povezivati na našu početnu stranicu sve dok link: (a) nije na bilo koji način obmanjujući; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst web stranice strane koja povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u stavu 2 iznad i zainteresovani ste za povezivanje na našu web stranicu, morate nas obavijestiti slanjem e-pošte na Alanya Home Real Estate. Molimo uključite svoje ime, naziv vaše organizacije, kontakt informacije kao i URL vaše stranice, listu svih URL-ova sa kojih namjeravate da se povežete na našu web stranicu i listu URL-ova na našoj web stranici na koje želite veza. Sačekajte 2-3 sedmice za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hiperlink do naše web stranice na sljedeći način:

 • Korištenjem našeg korporativnog imena; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa na koji se povezuje; ili
 • Korištenjem bilo kojeg drugog opisa našeg web-mjesta koji je povezan na koji ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na web-stranici koja povezuje.

Neće biti dozvoljena upotreba logotipa Alanya Home Real Estate ili drugih umjetničkih djela za povezivanje bez ugovora o licenciranju žiga.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, ne smijete kreirati okvire oko naših web stranica koji na bilo koji način mijenjaju vizualnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih tužbi koje se pojavljuju na vašoj web stranici. Nijedna veza(e) ne bi se trebala pojaviti na bilo kojoj web stranici koja se može protumačiti kao klevetnička, opscena ili kriminalna, ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje prava trećih strana.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše web stranice. Saglasni ste da na zahtjev odmah uklonite sve linkove na našu web stranicu. Takođe zadržavamo pravo da izmijenimo ove odredbe i uslove i njihovu politiku povezivanja u bilo koje vrijeme. Kontinuiranim povezivanjem na našu web stranicu, slažete se da ćete biti vezani i slijediti ove odredbe i uvjete povezivanja.

Uklanjanje linkova sa naše web stranice

Ako pronađete bilo koju vezu na našoj web stranici koja je uvredljiva iz bilo kojeg razloga, slobodni ste da nas kontaktirate i obavijestite nas u bilo kojem trenutku. Razmotrit ćemo zahtjeve za uklanjanje linkova, ali nismo u obavezi ili da vam direktno odgovorimo.

Ne osiguravamo da su informacije na ovoj web stranici tačne, ne jamčimo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da web stranica ostane dostupna ili da se materijal na web stranici ažurira.

Odricanje od odgovornosti

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, jamstva i uvjete koji se odnose na našu web stranicu i korištenje ove web stranice. Ništa u ovom odricanju od odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili ličnu povredu;
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno lažno predstavljanje;
 • ograničiti bilo koju našu ili vašu odgovornost na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 • isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje ne mogu biti isključene prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti utvrđene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, zbog delikta i zbog kršenja zakonske dužnosti.

Sve dok se web stranica i informacije i usluge na web stranici pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

Sponzor