ירידה במכירות בתים זרים בטורקיה: אתגרים והזדמנויות

טורקיה עדה לירידה במכירות בתים זרים ב-42% בספטמבר, עם ירידה נוספת של 43.5% במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית בהשוואה לשנה הקודמת.

ירידה זו מיוחסת לגורמים כלכליים וחברתיים המשפיעים על החלטות הרכישה, לצד ההשפעה של אירועים גיאופוליטיים ושינויים בשווקים הגלובליים. גורמים נוספים התורמים כוללים מעבר מהתמקדות בנדל"ן לבעלות על מינרלים והשפעות המלחמה באוקראינה על מחירי הנכסים בטורקיה.

עליית עלויות הבנייה והעלאת הריבית על ידי הבנק המרכזי הם גם גורמים תורמים לירידה במכירות. דרושים פתרונות דחופים לתחום הנדל"ן, כמו ארגון מחדש של חוקי התושבות והאזרחות והקלות על מימון נדל"ן. למרות אתגרים עתידיים, מומחים צופים הזדמנויות משמעותיות לצמיחה ופיתוח במגזר הנדל"ן של טורקיה.

גלריית תמונות