{"print":"
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n \"\u0160ta\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n April 5, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

\u0160ta trebate znati o transferu novca iz Rusije u Tursku preko mjenja\u010dnice "Aktif d\u00f6viz" i ureda za prijenos novca?<\/a><\/h3>\n
\n Transfer novca izme\u0111u zemalja od strane tradicionalnih banaka je skup i dugotrajan, ali s napretkom tehnologije, digitalne valute se mogu pristojno koristiti kao alternativa tradicionalnom bankovnom... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"U\u017eivajte\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 29, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

U\u017eivajte u iskustvu turskog \u010daja i otkrijte njegov jedinstveni okus i utjecaj na tursku kulturu<\/a><\/h3>\n
\n Komponenta \u010daja ima va\u017eno mjesto u turskoj kulturi ishrane jer se u Turskoj pije svaki sat u danu i dio je istorijskog i dru\u0161tvenog naslje\u0111a zemlje. \u010caj se uzgaja u raznim regijama Turske, su\u0161i i... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"Mogu\u0107nosti\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 28, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

Mogu\u0107nosti ulaganja u nekretnine u Alanji, Turska: stambene, poslovne i turisti\u010dke nekretnine<\/a><\/h3>\n
\n Grad Alanja je odli\u010dno mjesto za ulaganje u nekretnine u Turskoj. To je veliki primorski grad i aktivno i atraktivno turisti\u010dko podru\u010dje, \u0161to ga \u010dini idealnim mjestom za ulaganje u nekretnine.... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"\u201ePoresko\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 16, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

\u201ePoresko oslobo\u0111enje za strance\u201c Uslovi za kori\u0161\u0107enje poreskog oslobo\u0111enja za strance u Turskoj<\/a><\/h3>\n
\n Turska vlada je 2017. godine donijela zakon o osloba\u0111anju stranih investitora od PDV-a ako investitor posjeduje nekretninu. Ali postoji barijera koja se zove "oktobarski porez" za strance... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"Mahmutlar\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 15, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

Mahmutlar okrug u Alanji jedno je od najpopularnijih kvartova u regionu. upoznaj ga!<\/a><\/h3>\n
\n Mahmutlar kvart, koji se nalazi oko 10 km jugoisto\u010dno od centra grada Alanje, obuhvata pla\u017ee i \u0161ljun\u010dane pla\u017ee, posebno zato \u0161to je voda vrlo bistra, a na nekim pla\u017eama se mo\u017ee vidjeti veliko kamenje... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"Kakav\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 13, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

Kakav je \u017eivot u turskom gradu Alanji<\/a><\/h3>\n
\n Alanya je danas popularna destinacija mnogih turista. Prema najnovijim novinama, najkasnije tokom godine u zemlji \u017eivi 31.500 stranaca iz 82 razli\u010dite nacionalnosti. Ove statistike objavilo je vije\u0107e... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"Da\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 13, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

Da li je bolje investirati u nekretninu u izgradnji ili gotovu nekretninu?<\/a><\/h3>\n
\n Turske vlasti su, posebno posljednjih godina, usvojile niz zakona s ciljem pru\u017eanja vi\u0161e mogu\u0107nosti, ohrabrivanja stranih investitora da odu u Tursku i podsticanja projekata u svim postoje\u0107im... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"Pla\u017ea\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 11, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

Pla\u017ea Incekum - Alanya \/ Avsallar, rangirana je me\u0111u naj\u010distijim pe\u0161\u010danim pla\u017eama u Antaliji<\/a><\/h3>\n
\n Pla\u017ea Incekum se nalazi u Avsallaru Decembru, 26 km izme\u0111u Alanije i Antalije. Njegova blizina mora i \u0161uma je va\u017ena ta\u010dka Alanije. \u010cista plitka voda, sitni pijesak u njoj, izleti\u0161ta za ljude \u010dine ovo... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"Prednosti\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 10, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

Prednosti \u017eivota u Turskoj i savjeti za one koji \u017eele da se presele ili putuju<\/a><\/h3>\n
\n \u017divot u Turskoj je lak\u0161i i fleksibilniji nego u drugim razvijenim zemljama. Nakon \u0161to su Turci do\u017eivjeli dug period odsutnosti i izolacije, politika otvorenosti koju vodi sada\u0161nja vlada koju vodi... <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n
\n \"Op\u0107e\n \n \"\"\n \"\"\n \"\"\n <\/a>\n <\/div>\n
\n
\n \n <\/i>\n Mart 9, 2023 <\/span>\n <\/div>\n \n <\/div>\n
\n\t\t\t\t\t\t

Op\u0107e informacije o organizaciji i uslugama koje aerodrom Alanya Gazipa\u015fa pru\u017ea onima koji dolaze u Tursku.<\/a><\/h3>\n